Nyheder

26. februar 2021: Landbruget hænger stadig i bremsen, mener grønne organisationer
Leif Bach Jørgensen, der er seniorrådgiver for landbrug i Rådet for Grøn Omstilling, har udtalt til en storstilet artikel i bladet ’Økologisk Landbrug’ og i nyhedsbrevet ’Økologisk NU’, hvor der berettes om det budskab, som trænger mere og mere frem i debatten fra forskere og NGO’er, nemlig at husdyrtallet skal markant ned for at skabe den nødvendige balance mellem landbruget og klima og miljø. Læs mere

24. februar 2021: Fosfor er afgørende og overset – Nyt undervisningsmateriale er klar
Artikel bragt i GeoNyt februar 2021 af Leif Bach Jørgensen og Therese Holter fra Rådet for Grøn Omstilling. Artiklen introducerer gymnasiale geografilærere (stx, hhx, hf, eux) til fosforprojektets problemstillinger og løsninger set fra en underviservinkel. Artiklen indeholder desuden link til undervisningsmateriale på Fremtidenslandbrug.dk. Læs mere

19. februar 2021: Brev til politiske udvalg
Rådet for Grøn Omstilling har i forbindelse med afslutningen
på scenariearbejdet om forebyggelse af fosfortab i Fremtidens Landbrug sendt et
brev til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg samt Miljø- og
Fødevareudvalget. Læs mere

10. februar 2021: Åbent brev
Rådet for Grøn Omstilling er medunderskrivere på et åbent brev, der sætter fokus på, at Danmark ikke bør acceptere en handelsaftale, som indebærer afskovning og krænkelser af menneskerettigheder. Læs hele brevet her

29. januar 2021: Produktion af mink må ikke genopstå
DEBATINDLÆG: Leif Bach Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling, opfordrer til, at nedlukningen af minkerhvervet følges op med en politisk beslutning om, at produktionen ikke kommer igen – ligesom i flere nabolande. Samfundets nytteværdi af kompensationen i form af miljø- og klimagevinster må ikke være spildt. Læs mere

11. juni 2020: Landbruget bør bryde fri af sin afhængighed af importeret fosfor
KRONIK: Det er godt, at Danmark og EU vil have mindre cadmium i fosforholdig gødning. Men roden til problemet er landbrugets afhængighed af importeret fosfor. Kronik i Information. Læs mere

7. januar 2020: Landbrugsstøtten falder i de forkerte lommer
KRONIK: EU’s landbrugsstøtte er uegnet som indkomststøtte. Til gengæld indeholder den potentialet til at sikre den grønne omstilling, men EU-Kommissionens budgetforslag udhuler denne mulighed, skriver Leif Bach Jørgensen og Steen Gade i Altinget.
Læs mere

20. december 2019: EU’s landbrugspolitik skal være en løftestang for klima og miljø
Alle kræfter skal sættes ind på at fastholde og udbygge EU-Kommissionens gode hensigter, så den fælles landbrugspolitik for alvor kan blive en løftestang for klima, natur, miljø og biodiversitet, skriver Leif Bach Jørgensen og Steen Gade i Altinget
Læs mere

10. december 2019: Magasin: EU’s sidste chance
Rådet for Grøn Omstillings magasin ser nærmere på landbrugsstøtten, og hvordan den kan være med til at løse vores tids største klima- og biodiversitetskriser, inden det er for sent.
Læs mere

19. november 2019: Det Økologiske Råd: Flyt midler fra EU’s landbrugsstøtte til jordreformen. Storstilet jordreform skal løse landbrugets miljøproblemer og give gevinster i bedrifterne. Inddrag EU’s landbrugsstøtte i en reform, som kan skabe varige løsninger i erhvervet, skriver Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd i Altinget. Læs mere

14. december 2018: Magasin og film sætter spot på fosfor
Det Økologiske Råds magasin Global Økologi og filmen ‘Hold hus med fosfor’ dykker ned i landbrugets import og forbrug af fosfor.
Læs mere

20. april 2016: Det Økologiske Råd medvirker i den2radio udsendelse
Det Økologiske Råds landbrugsmedarbejder, Leif Bach Jørgensen, har været med i den2radios udsendelsesserie “Liv i Landdistrikterne,” der sætter fokus på landdistrikterne og landbrugets fremtid.
Læs mere

23. februar 2016: ‘Fremtidens Landbrug’ i medierne
Det Økologiske Råds landbrugskonference – Fremtidens Landbrug – på Aarhus Universitet d. 3. februar, har affødt en del presseomtale. Økologi & Erhverv skrev hele tre artikler efter landbrugskonferencen mens Politiken skrev én.
DØR skrev desuden et svar til Politikens artikel, og det blev siden bragt i avisen.
Læs mere

18. februar 2016: Nyt debathæfte om fremtidens landbrug
De vigtigste budskaber fra projektet “Fremtidens Landbrug” præsenteres nu i et debathæfte, der tager fat om både landbrugets økonomiske problemer og landdistriktsudvikling samt på erhvervets pres på natur, miljø og klima.
Der bliver også set på EU’s landbrugsstøtteordninger.
Læs mere

11. februar 2016: Landbrugspakkens fejl og mangler
Venstre-regeringen er ved at gennemføre en landbrugspakke, der har store fejl og mangler, er i strid med EU-direktiver, tenderer til lovsjusk og skaber mere forurening til skade for vores miljø og klima.
Læs mere

9. februar 2016: Er sprøjtemidler farlige – og hvordan kan vi mindske brugen af dem?
Danske landmænd sprøjter med færre pesticider end deres kollegaer i Europa. Men pesticider er skadelige for sundhed og miljø. Det slog forsker, Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen fast, da Det Økologiske Råd holdt møde sammen med Politiken 26. januar. Læs mere

8. februar 2016: Debatmøde i JA om fremtidens landbrug
Hvad vil vi med dansk landbrug? Det spørgsmål rejser miljøorganisationen Det Økologiske Råd, når de den 10. februar tager fremtidens landbrug op til debat. Det sker sammen med Økonominetværket og Økologisk Forum, netværk i JA – med udgangspunkt i projektet Fremtidens Landbrug. Læs mere

2. februar 2016: Er landbruget kun big business eller er der alternativer?
Regeringens nye mere frie rammer for tilpasning af landbrugets produktion kræver mere viden om, hvordan landbruget selv kan tilpasse sig lokalt definerede behov – og samtidig fortsat leve op til den generelle regulering af landbruget. Læs mere

22. december 2015: Blå bloks hastværk skader natur og miljø
Regeringen og den borgerlige blok haster i et snævert forlig lempelser igennem, som skal give landbruget lov til at forurene mere her og nu. De vil kompensere med tiltag, som udover at tage flere år at realisere har en tvivlsom effekt. Dansk natur og miljø taber igen. Læs mere

22. december 2015: Konference lægger op til landbrugsdebat
Det Økologiske Råd, AU og KU fylder til februar en konferencehal med miljøorganisationer, landmænd, forskere og politikere. De skal diskutere fremtidens landbrug – inden det er for sent. Læs mere

4. november 2015: Rift og debat om jord og landbrug
Mange interesser er på spil, når vi skal beslutte, hvad dansk jord skal bruges til. Det Økologiske Råd er med til at sætte gang i debatten med politikere, eksperter og borgere på Miljøstrategisk Årsmøde den 24. november. Læs mere

3. november 2015: Regeringens plan for landbruget rammer miljøet
Regeringens lovforslag om 16-punktsplanen flytter dansk miljøregulering af landbruget flere årtier tilbage. Det mener Det Økologiske Råd, som opfordrer til at holde fast ved Natur- og Landbrugskommissionens råd. Læs mere

2. november 2015: Brug for debat om Danmarks fremtidige landbrug
Det Økologiske Råds landbrugsfaglige medarbejder Leif Bach Jørgensens var sidste uges blogger på Tværfagligt Fødevareforums facebookside. Læs fire debatindlæg om fremtidens landbrug og regeringens lovsforslag til 16-punktsplanen. Læs mere

2. juni 2015: Danish farming futures
Article in Acid News
The article has its main focus on different types of greenhouse gas emissions in the scenarios. Læs mere

Maj 2015: Fremtidens bæredygtige landbrug
Artikel i Grøn Hverdag
Artiklen beretter fra den velbesøgte konference om fremtidens landbrug på Christiansborg. De 4 scenarier præsenteres sammen med budskabet om , at der ikke kun er én vej – fremtidens landbrug skal udvikles ad flere spor samtidig. Artiklen har desuden fokus på prisstrukturen for fødevarer og betydningen for omlægning til økologi, samt på konsekvenser i form af tab af arbejdspladser i erhvervet. Læs mere

3. april 2015: Bæredygtige landbrug skal udvikles ad flere spor
Kronik i Landbrugsavisen
Strukturudviklingen i landbruget sker med en forrygende hast. Hvis udviklingen fortsætter i samme spor som nu, vil beskæftigelsen være mere end halveret om bare 15 år. Udviklingen af landbrugserhvervet er i dag primært styret af markedet. Politikerne slap tøjlerne med liberaliseringen af Landbrugsloven. Læs mere

29. januar 2015: Dansk landbrugsspil til unge vinder EU-pris
Computerspillet Fremtidens Landbrug, der er produceret af Det Økologiske Råd har vundet EU-Kommissionens pris for bedste formidling af landbrugspolitiske emner i 2014 i kategorien innovativ kommunikation. Der var 146 deltagere i konkurrencen om CAP Communication Awards. I kategorien innovativ kommunikation konkurrerede vinderprojektet fra Det Økologiske Råd i finalen med et belgisk debatteater og et italiensk projekt om agroturisme. Læs mere her

6. februar 2015: Kom til konference om Fremtidens Landbrug
Fredag den 6. februar bliver resultaterne af det store forskningsprojekt om Fremtidens Landbrug præsenteret på en konference på Christiansborg. Bag projektet er forskere og eksperter fra Det Økologiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Formålet med Fremtidens Landbrug er at bidrage med nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2030 og 2050. På konferencen bliver der præsenteret en række konkrete forslag til, hvordan landbruget kan udvikle sig miljømæssigt bæredygtigt, så produktionens negative effekter på klima, natur og miljø bliver minimeret samtidig med, at behovet for produktivitet og rentabilitet bliver tilgodeset. Deltagelse er gratis, men pga. sikkerhedsprocedurer og forplejning er tilmelding nødvendig.

5. januar 2015: Fremtidens Landbrug med i finalen om EU-pris
Spillet Fremtidens Landbrug, som er udviklet af Det Økologiske Råd, blev kort før jul udvalgt som en af tre finalister blandt 146 ansøgere til EU’s landbrugskommunikationspris, “2014 CAP Communication Award.” Fremtidens landbrug, der er et kombineret rolle- og computerspil om landbrug og miljø, er nomineret i kategorien Innovativ Kommunikation. Vinderne bliver udpeget ved en ceremoni i Bruxelles den 29. januar 2015. I januar vil mere information om finalisterne blive offentliggjort på CAP Communication Awards hjemmeside, hvor det bliver muligt for offentligheden at deltage i en afstemning om det mest innovative projekt. Projektet med de fleste offentlige stemmer vil modtage “2014 Special Prize of the Public”.

27. november 2014: Spillet Fremtidens Landbrug nomineret til EU-pris
Spillet Fremtidens Landbrug er blevet nomineret til EU’s pris for bedste formidlingsindsats om landbrugspolitik, ”The 2014 CAP Communication Award”. Spillet Fremtidens Landbrug er et kombineret computer- og rollespil, som er udviklet i et samarbejde mellem Det Økologiske Råd og landbrugsforskere ved Københavns og Aarhus Universitet. Veluxfonden har støttet arbejdet. Spillet er nu med i slutrunden om at vinde “The 2014 CAP Commuication Award, som  bliver uddelt af EU´s generaldirektorat for landbrug og landdistrikstudvikling. Konkurrencen bliver afgjort den 29.1.15, hvor første, anden og tredjeprisen uddeles ved en ceremoni i Bruxelles. Journalist Ulla Skovsbøl er projektansvarlig for spillet. Spiludvikler Sune Palsgaard, Postwork, har stået for den tekniske spiludvikling, og cand. mag. Henrik Tuxen, Rungsted Gymnasium,  har været pædagogisk konsulent.

25. november 2014:  Landbrugsspil fik stor mediebevågenhed
Spillet Fremtidens Landbrug, som er udviklet af Det Økologiske Råd i projektsamarbejde med forskere ved Københavns og Aarhus Universitet, nød stor mediebevågenhed, da det blev lanceret på Rungsted Gymnasium den 18.11.14. DR sendte direkte i middagsardioavisen på P4 fra Rungsted Gymnasium og en række andre medier bragte artikler og omtale –  bl.a. Landbrugsavisen, Effektivt Landbrug, Frederiskborg Amts Avis, Foodculture.dk, OrganicToday.dk mfl. Se oversigt over al medieomtale med links her.

18.november 2014 Nyt spil skal engagere unge i debatten om landbrug og natur
Fremtidens Landbrug har lanceret et nytænkende undervisningsmateriale – et computer- og rollespil, som giver elever på landbrugsskoler og gymnasier chancen for at lære om landbrug, miljø og bæredygtighed på en ny måde. Tirsdag den 18. november blev spillet lanceret på Rungsted Gymnasium og bølgerne gik højt, da elever i 2.e kastede sig ud i de store landbrugspolitiske diskussioner. De havde sat sig til forhandlingsbordet som landmænd, miljøaktivister, erhvervsledere og lokalpolitikere for at afprøve spillet. Til lanceringen af spillet var fire aktører fra virkeligheden uden for klasserummet inviteret med: Formanden for Landbrug og Fødevarer Martin Merrild tog landmandskasketten på, formanden for Det Økologiske Råd Bo Normander var miljøaktivist, borgmester Morten Slotved i Hørsholm kommune agerede borgmester, mens chefkonsulent i Dansk Industri Morten Løber var direktør. De spillede overbevisende deres virkelige roller i spillets anden runde, mens eleverne lyttede koncentreret med. Spillet er nu gratis tilgængeligt for alle interesserede på www.fremtidenslandbrug.dk. Læs mere her

31.juli 2014 Regeringen svigter miljøet ved beslutning om landbrugsstøtte
Det er helt utilstrækkeligt, at Regeringen kun vil overføre 5-7 pct. af EU’s landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne, mener Det Økologiske Råd. ”Det er skuffende, at regeringen vælger at øremærke en så beskeden del af landbrugsstøtten til natur og miljø. Derved bliver det uhyre svært for Danmark at løse vores internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet frem til 2020,” siger Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd. EU-reglerne gør det  ellers muligt for Danmark at overføre op til 15 pct. af den direkte landbrugsstøtte – op mod én mia. kr. årligt – til landdistriktsprogrammet via den såkaldte ”fleksibilitet”, hvis midler overvejende er tiltænkt som natur- og miljøstøtte til landmændene.  Læs mere her

21. maj 2014 En milliard EU-kroner kan komme natur og miljø til gode
Den danske regeringen kan få en milliard kroner til natur-, miljø- og klimatiltag ved at omfordele landbrugsstøtten. Den seneste reform af EU’s landbrugsstøtte giver de enkelte EU-lande mulighed for at bruge op til 15 procent af landbrugsstøtten til at gøre landbruget mere natur- og miljøvenligt.  I Danmark drejer det sig om én af seks milliarder. Det bør den danske regering benytte sig af, mener Det Grønne Kontaktudvalg. Sytten grønne organisationer, heriblandt Det Økologiske Råd er repræsenteret i udvalget. Læs mere her

2. april 2014 Dårlig ide at reducere randzonerne
Det er en rigtig dårlig idé at halvere arealet med randzoner fra 50.000 til 25.000, som regeringen i øjeblikket forhandler med de borgerlige partier. Det  mener Det Økologiske Råd. Randzonerne er et effektivt virkemiddel til at  mindske udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet. De kan også være med til at beskytte biodiversiteten, og endelig vil de reducere udslip af klimagasser, fordi man dermed tager nogle af de mest kulstofholdige jorde ud af dyrkning. Læs mere her

19. februar 2014 Landbruget er på vej – men der er langt igen
Der er god grund til at begrænse udledningen af kvælstof til de indre danske farvande, skriver Chr. Ege, Det Økologiske Råd, i et svar til Poul Vejby Sørensen, Bæredygtigt Landbrug, der i en række forskellige aviser den 11.2.14 har et indlæg af Chr. Ege og professor Stig Markager om behovet for at reducere forureningen med næringsstoffer.
Læs hele indlægget her

18. februar 2014: Hvem skal betale for økologien i fremtiden?
TV2 NEWS: Debat i studiet mellem landmand Jørgen Lund Christiansen og formand for Det Økologiske Råd, Bo Normander om økologi i fremtiden. Hvem skal betale for den? Hvad er landbrugets rolle i den globale fødevaresituation?
Debatten var affødt af denne kronik i Berlingske af Jørgen Lund Christiansen

24. januar 2014: En fremtid både for vores natur og vores landbrug
Jyllandsposten: Debatindlæg af Chr. Ege, Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd og Stiig Markager, professor Aarhus Universitet  som svar påindlæg i Jyllands-Posten 29/ 12 fra Jens Peter Aggesen, Agerskovgruppen: Vores vandmiljø har det skidt, og vi er tvunget til at gøre noget ved det – det kan ingen være i tvivl om. Men fra dele af landbrugets side sættes der spørgsmålstegn ved, hvor stor en rolle dansk landbrug spiller i forureningen. Det hævdes, at vandplanerne er unødvendige, fordi forureningen af vandmiljøet kommer fra udlandet (…). Men vandplanerne laves for at forbedre hele det danske vandmiljø – grundvand, vandløb, søer og vores fjorde.
Læs hele debatindlægget her

31.december 2013 Velux-støttet publikation giver overblik over EU´s landbrugspolitik
Det Økologiske Råd har med støtte fra Veluxfonden og Europanævnet udgivet en nyt hæfte om EU´s landbrugspolitik. Landbrug i EU giver overblik over EU landbrugspolitik, sætter de aktuelle reformer ind i en historisk sammenhæng og beskriver udfordringerne i at skabe et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Europa. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold. Læs mere her*

Landbrug i EU. Af: Leif Bach Jørgensen og Ulla Skovsbøl (red.)
Det Økologiske Råd. December 2013, e-publikation 16 sider.
Download publikationen her: EU LANDBRUG

17. dec 2013: Ny vækstplan sætter natur og miljø i anden række
Regeringens vækstplan for landbruget lægger op til lempelser blandt andet i gødningsnormerne, men uden krav om, at det ikke må føre til større miljøbelastning.
Læs Det Økologiske Råd pressemeddelelse om vækstplanen

26. okt. 2013: Workshop op lavinputlandbrug og fødevarenetværk
Den 24. oktober 2013 var Det Økologiske Råd  vært ved en workshop om integration af lavinput-landbrug og fødevarenetværk som virkemidler i landdistriktspolitikken. Anledningen var reformen af EU’s Landbrugspolitik, som i Danmark bliver fulgt op med en evaluering af den hidtidige politik på området og med udformning af nye politikker for perioden 2014-2020. Læs om lav-input workshopppen her:
Læs Det Økologiske Råd pressemeddelelse  om lavinput-landbrug

3. okt 2013: Dagbladet Holstebro m.fl. Vokser fremtidens landbrug også i højden?

25. sep. 2013: Forhandlinger om EU’s landbrugspolitik afsluttet – til den gale side Efter flere års forhandlinger blev aftalen om en ny reform af EU’s landbrugspolitik, CAP, afsluttet den 25.  september 2013. Resultatet kan blive en alvorlig tilbagegang for EU’s natur og miljø, idet aftalen indebærer, at medlemslande får mulighed for at flytte op til 25 pct. fra deres miljøstøtte over til  den direkte landbrugsstøtte – såkaldt omvendt modulation. Det er en mulighed som mange økonomisk trængte lande sandsynligvis vil udnytte, så de på samme tid sparer penge i statskassen og hjælper et kriseramt landbrugserhverv.
Læs Det Økologiske Råd pressemeddelelse om EU’s landbrugsreform

16. sep 2013: Dagbladet Information: Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?
» Alle de mange små projekter og initiativer omkring fødevarefællesskaber, for at stoppe madspild, med køkkenhaver i byerne og tomater på byens tage er med til at starte en kulturel forandring i vores syn på fødevarer. Og det er grundlaget for det paradigmeskift inden for fødevareproduktionen, som vi skal nå frem til,« lyder det fra Bo Normander, der er daglig leder af et treårigt forskningssamarbejde mellem Det Økologiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der skal bidrage med nye visioner og mål for Danmarks landbrug og fødevareproduktion frem mod 2050.
Læs hele artiklen i Dagbladet Information 

26. juni 2013: Ingen fremskridt for miljøet i EU-reform
Det Økologiske Råd efterlyser større vilje til at løse de store økonomiske og miljømæssige problemer, EU’s landbrug befinder sig i. Reformen af EU’s landbrugspolitik, som vedtages i dag, er kun et forsigtigt skridt i den rigtige retning. Den milliard-store landbrugsstøtte vil stadig sluge en stor del af EU-budgettet, og selv om der nu åbnes op for at stille enkelte krav til natur og miljø for at få del i støtten, er det langt fra tilstrækkeligt, mener Det Økologiske Råd.  Læs Det Økologiske Råd pressemeddelelse om reformprocessen

18. april 2013: Om Natur- og Landbrugskommissionens rapport:
Lovende kompromisforslag, men med mangler
Natur- og landbrugskommissionen balancerer dygtigt mellem miljøinteresser og erhvervsøkonomiske hensyn, men de få konkrete bud på, hvordan visionerne skal bliver virkelige, er ikke vidtgående nok til at løse miljøproblemerne, mener Det Økologiske Råd.
Læs Det Økologiske Råd pressemeddelelse om Natur- og landbrugskommissionen

17. april 2013: Offentligt møde om Natur- og Landbrugskommissionen
Natur- og landbrugskommissionens rapport blev behandlet ved et offentligt møde i april 2013. Offentligheden fik en enestående mulighed for disktutere rapporten med kommissionens formand Jørn Jespersen og de to ansvarlige ministre, fødevareminister Mette Gjerskov og miljøminister Ida Auken. Desuden bidrog prof. emeritus Peder Agger, Det Økologiske Råd og Torben Hansen, formand for Planteavl, Landbrug & Fødevarer med kortere indlæg.  Læs mere om det offentlige møde her

18. okt 2012: AU bidrager til fremtidens bæredygtige landbrug
Landbruget står over for mange udfordringer, og det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om strukturerne og mulige rammer for fremtidens landbrug, ikke mindst set i lyset af, at der også står en kommende reform af EU’s landbrugspolitik for døren. Det forsøger forskere ved Aarhus og Københavns Universiteter samt Det Økologiske Råd at afdække i forskningsprojektet ”The Future of Agriculture: Scenarios for Sustainable Farming in Denmark”, som har modtaget støtte fra Velux Fonden.
Læs mere på universitetets hjemmeside
Samme artikel på engelsk

13. sept. 2012: Food Culture: Fremtidens landbrug skal være bæredygtigt
Fremtiden ser sort ud for de landmænd, der er havnet i en gældskrise. Miljøfolk mener, at den ser sort ud for miljøet, der betaler prisen for en intensiv landbrugsproduktion. Uanset vinklen skal et hold forskere med 4,5 mio. kr. fra Velux Fonden i de næste tre år finde løsninger til et mere bæredygtigt landbrug. Forskerne kommer fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Anført af Det Økologiske Råd skal de i gang med at tegne konturerne af fremtidens bæredygtige landbrug.  Læs hele artiklen fra Food Culture

5. sept. 2012: Politiken: Hvor meget korn vil der være i Danmark i 2050?
V
elux Fondenes seneste bevilling er et skoleeksempel på den type samarbejde, som fondene ønsker at fremme. Med Det Økologiske Råds formand, Bo Normander, som projektleder har rådet sammen med forskere fra universiteterne i København og Aarhus fået 4,5 millioner kroner fra Velux Fondene til et treårigt projekt om forskellige scenarier for dansk landbrugs fremtid både på kort sigt og på langt sigt frem mod 2050.
Læs hele artiklen her: Poltiken 12. september 2013

27. aug. 2012: Berlingskes: Morten Korch eller stordrift?
Skal mere jord lægges ud som landbrugsareal, hvilke kornsorter skal vi satse på, og hvad gør vi ved vandmiljøet, er nogle af de mange spørgsmål, der bliver sat fokus på i et nyt projekt, støttet med 4,5 millioner fra Velux Fonden, hvor forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter i samarbejde med Det Økologiske Råd skal give deres bud på dansk landbrugs fremtid.  

5. sept. 2012.Fremtidens Landbrug: Ambitiøst projekt om fremtidens landbrug
Samtidig med at landbrugets krise spidser til, kan Det Økologiske Råd i samarbejde med garvede landbrugsforskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet  og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet tage hul på et stort, ambitiøst forskningsprojekt, som kan være med til at tegne konturerne for fremtidens bæredygtige landbrug. Målet er at løfte debatten, skabe nye visioner og afsætte pejlemærker for fremtidens landbrug. Først og fremmest for landbruget i Danmark, men også for landbruget i resten af de 27 EU-lande. Læs hele historien her