Rådet for Grøn Omstilling giver politikere råd om klima og fosfor

19. februar 2021

Rådet for Grøn Omstilling har i forbindelse med afslutningen på scenariearbejdet om forebyggelse af fosfortab i Fremtidens Landbrug sendt et brev til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg samt Miljø- og Fødevareudvalget.

I brevet gør Rådet opmærksom på det nye, tilgængelige materiale om fosfor. Samtidig betones vigtigheden af, at politikerne er opmærksomme på og handler ud fra de sammenhænge, der også er mellem fosforproblematikken og de forskellige andre vigtige dagsordener – f.eks. klima, miljø og natur.

Ved samme lejlighed fik politikkerne RGO’s bud på indholdet i den Klimaplan for landbruget, som er under forhandling netop nu. Se pamflet: ’Landbrug og klima – Rådet for Grøn Omstillings anbefalinger til klimahandlingsplanen’ her (link).

Flere af partierne fulgte også opfordringen til at være med på webinaret med deres faglige konsulenter.

Til medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg samt Miljø- og Fødevareudvalget

Rådet for Grøn Omstilling er nu færdig med vores scenarie om fremtidens landbrug. Scenariet har fokus på fosfor, men er udviklet ud fra et helhedssyn, hvor også klimahandlingsplan, vandplaner og alle de andre udfordringer, som landbruget er konfronteret med, indgår.

Vi har samlet hovedtankerne fra scenariet i vores dugfriske debathæfte om fosfor – se vedhæftet. Det er så vigtigt, at vi tænker sammenhængene med, når der skal forhandles om landbrugserhvervets udvikling i forbindelse med klima, miljø og natur. Essensen fra vores arbejde er trukket ud i en stribe konkrete politiske anbefalinger, som du kan finde i hæftet side 18-21.

Helt aktuelt er du i gang med forhandlingerne om landbrug og klima til klimahandlingsplanen se vedhæftet RGO’s konkrete anbefalinger til planen.

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på vores webinar ”Fosfor i et bæredygtigt landbrug – Lancering af scenarie og debat”, der afholdes mandag den 22. februar klokken 13.00-16.30.

Der er også en masse andet materiale, som er relevant ift forskellige elementer i fosforscenariet. Se oversigt og links til rapporter og uddybende materiale på side 23 i debathæftet.