‘Fremtidens Landbrug’ i medierne

Det Økologiske Råds landbrugskonference – Fremtidens Landbrug – på Aarhus Universitet d. 3. februar, har affødt en del presseomtale.

Økologi & Erhverv skrev hele tre artikler efter landbrugskonferencen: I skyggen af landbrugspakken; Landbrugspakken bliver dyr for landbruget og Skal Danmark brødføde resten af verden?

I Politiken blev det til artiklen Industrisvin kan godt være bæredygtige.

Til sidstnævnte artikel skrev DØR et svar, idet det var uklart, hvad vores holdning er til dansk landbrug. Svaret er siden da blevet bragt i Politiken.

Klik her for at læse artiklerne:

I skyggen af landbrugspakken og Landbrugspakken bliver dyr for landbruget>>

Skal Danmark brødføde resten af verden?>>

Industrisvin kan godt være bæredygtige>>

Svar til Politiken>>