Rift og debat om jord og landbrug

Mange interesser er på spil, når vi skal beslutte, hvad dansk jord skal bruges til. Det Økologiske Råd er med til at sætte gang i debatten med politikere, eksperter og borgere på Miljøstrategisk Årsmøde den 24. november.

Der er rift om de danske arealer. Landmænd, miljøorganisationer, kommuner, virksomheder, politikere og almindelige borgere – alle har en idé om, hvordan vi bedst bruger den danske jord, og ofte med modsatrettede krav og interesser. Derfor har vi brug for en debat. Og det er netop, hvad miljøorganisationen Det Økologiske Råd, Teknologirådet, Aalborg Universitet og Collective Impact-gruppen lægger op til i en session under Miljøstrategisk Årsmøde i november i København. Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder hos Det Økologiske Råd, deltager.

”De valg, vi tager i dag, har en effekt på vores natur, landbrug, miljø, klima, sundhed og økonomi. Det gælder, når vi vælger at sprøjte, gøde, omlægge til mere natur, plante skov, dyrke energiafgrøder, udvide arealer til byer og veje, og meget mere. Vores beslutninger har konsekvenser for os her og nu, men også for de kommende generationer. Derfor har vi i dag mere end nogensinde brug for en ny debat om, hvordan vi vil bruge vores jord,” siger han.

Det Økologiske Råd står bag projektet ’Fremtidens Landbrug’, der beskriver fire fremtidige landrugsscenarier. Aalborg universitet og Teknologirådets har skabt projektet, ’Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark’, mens ’Det åbne land som dobbelt ressource’ er et projekt lavet af Collective Impact-gruppen. Leif Bach Jørgensen ser frem til sessionen den 24. november.

”Det bliver spændende at sammenstille de tre projekters erfaringer og resultater. Alle har en tværfaglig og holistisk tilgang til problemet ved at involvere mange forskellige interesser, men vi har anvendt vidt forskellige metoder. Under sessionen vil vi se på, hvordan projekterne har håndteret begreber som f.eks. bæredygtighed, multifunktionalitet og demokrati, og samtidig vise og diskutere konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan bruge vores danske arealer,” siger han.

I den anden halvdel af sessionen giver Danmarks Naturfredningsforening, SEGES, Biorefining Alliance og andre parter og forskere også deres bud på fremtidens landbrug og danske arealer.

Kom og deltag i Miljøstrategisk Årsmøde på Aalborg Universitet i København.
Tid og sted: 23.-24. november 2015 på A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Sessionen ’Bæredygtig udvikling i landbruget: regulering af arealanvendelse i Danmark’ er kl. 9.30-12.00 tirsdag den 24. november. Se oplægget.
Tilmelding og deltagerbetaling (100 kr.) sker via Årsmødets hjemmeside
Se program.

Miljøstrategisk Årsmøde er et forum, hvor konsulenter, rådgivere m.fl. fra en række universiteter og organisationer mødes og deler erfaringer under overskriften ’På vej mod et mere bæredygtigt Danmark?’