Film og magasin sætter spot på fosfor

Det dyrebare fosfor, vi henter ind fra udlandet, og som landbruget er dybt afhængigt af, løber ud mellem hænderne på os. Men det kan ændres. Magasinet Global Økologi og filmen ’Hold hus med fosfor’ ser nærmere på fosforkredsløbet og landbrugets paradoksale afhængighed af dette livsvigtige råstof

Fosfor – grundstoffet vi til daglig sjældent hører om, men som vi i bund og grund er dybt afhængige af. Uden fosfor, ingen planter, intet liv, som kendere ynder at sige.

Danmark og mange andre lande importerer store mængder fosforholdig gødning for at drive et intensivt landbrug. Fosfor er som andre råstoffer en knap ressource, for minerne indeholder ikke uendelige mængder af stoffet og ligger desuden i ustabile og kontroversielle stater som Marokko og Rusland.

Samtidig er paradokset, at vi i Danmark lader en del af den fosfor, vi er så afhængig af, løbe ud mellem hænderne på os. Vi spreder fosfor som gødning på landbrugsjorden, men det sker mange steder i så store mængder, at afgrøderne slet ikke får glæde af det. Meget af det ophobes og bindes tæt til jordpartiklerne, men en stigende del af fosforen forsvinder ud i vandmiljøet til stor skade for åer, søer og fjorde.

Vores ’køb-og-smid-væk’ kultur i hverdagen derhjemme er ikke bæredygtig. Det er vores overforbrug af fosfor i vores produktion af mad heller ikke. Den lineære værdikæde med udvinding af råstoffer, som vi bearbejder, transporterer, forbruger og til sidst taber til miljøet, holder ikke. I stedet skal vi i højere grad tænke i kredsløb og genbruge og recirkulere næringsstoffer. Vi skal forvalte Jordens ressourcer langt bedre end i dag, og med fosfor er der heldigvis masser af gode løsninger at trække på.

I vinternummer af bladet Global Økologi dykker vi ned i sagen. Global Økologi hedder i dag Magasinet Grøn Omstilling og er Rådet for Grøn Omstillings medlemsblad. Det bliver sendt ud til organisationens medlemmer og bliver også lagt på hjemmesiden et stykke tid efter udgivelse.

Filmen Hold hus med fosfor’ går også i dybden med landbrugets afhængighed af fosfor. Den er produceret af Batavia Media for Rådet for Grøn Omstilling.

Mere info om fosfor: I april 2018  arrangerede Rådet for Grøn Omstilling og Dagbladet Information en konference om fosfor. På denne side kan du læse mere og finde præsentationer fra oplægsholderne.