Blå bloks hastværk skader natur og miljø

Regeringen og den borgerlige blok haster i et snævert forlig lempelser igennem, som skal give landbruget lov til at forurene mere her og nu. De vil kompensere med tiltag, som udover at tage flere år at realisere har en tvivlsom effekt. Dansk natur og miljø taber igen. 

En sort dag for natur og miljø. Det kalder Christians Ege, sekretariatsleder for miljøorganisationen, Det Økologiske Råd, den nye landsbrugsaftale. Regeringen og den borgerlige blok har i nat indgået forlig om den såkaldte 16-punkts plan om landbrug og miljø. Det indebærer en række store lempelser af miljøreglerne for landbruget. Bl.a. får landmændene lov til at gøde 25 pct. mere, og svineavlerne må have 2 mio. flere svin. Kravet om randzoner fjernes, og kravet om efterafgrøder lempes. Flere af disse lempelser skal træde i kraft allerede til foråret.

”Ved nattens forlig haster den borgerlige blok lempelser igennem, som skal give landbruget lov til her og nu at forurene mere. De indfører så tiltag for miljøet, som vil tage flere år at realisere, og hvoraf nogle oven i købet har en tvivlsom effekt. Man erstatter fugle i hånden med fugle på taget”, siger Christian Ege.

Landbrugsfaglig medarbejder Leif Bach Jørgensen tilføjer: ”Vores vandmiljøplaner var ellers blevet bedre, og vores vand er ved at blive klarere. Nu vil forligspartierne skrue tiden tilbage. Det er en sort dag for natur og miljø”.

Blå blok vil fortsætte arbejdet med den såkaldte målrettede regulering, som alle er enige om er en god idé, men som det vil tage flere år at realisere. Desuden vil regeringen eksperimentere med rensning ude i miljøet, dvs. uden for landbrugets marker – i form af de såkaldte minivådområder og ved at lave stenrev og muslingeliner i fjorde og kystområder.

”Det har man arbejdet med i en del år, men de fleste forskere er enige om, at det ikke kan erstatte den beskyttelse af miljøet, som blå blok vil afskaffe eller svække. Timingen er helt forkert. Aftaleteksten siger, at opvejningen og de miljømæssige slækkelser skal ske samtidig. Men i realiteten sker det ikke,” siger Christian Ege.

Danmark har i dag mere end svært ved at leve op til EU-kravene til vores vandmiljø og vores globale forpligtelser i forhold til den biologiske mangfoldighed – biodiversiteten. Vi skulle have haft en god økologisk kvalitet i vores vandområder i 2015. Det blev i første omgang udsat til 2021.

”Med en nye aftale vil regeringen udsætte det yderligere til 2027 uden at argumentere for, hvorfor vi ikke kan nå det til 2021. Samtidig vil man bygge på frivillighed. Det har vi allerede masser af erfaring med – det virker ikke,” siger Christian Ege.

Forligsteksten fortsætter den kampagne, som Venstre og landbrugs-toppen har kørt mod såkaldt overimplementering af EU-regler – en påstand om, at Danmark beskytter natur og miljø for meget til skade for landbruget.

”Men Danmark har Europas mest intensive landbrug og samtidig et meget sårbart vandmiljø. Derfor er vi nødt til at sætte nogle stramme regler for landbrugsdriften. EU-reglerne siger, at vandet skal være rent og naturen robust – ikke at alle lande skal gøre det samme. Danmark har ganske vist strammere regler for, hvor mange svin, der må være pr. hektar. Men samtidig har vi fået dispensation i EU til at have mere kvæg pr. hektar. Med forliget vil den borgerlige blok have flere svin og samtidig opretholde tilladelsen til mere kvæg. Det vil EU ikke acceptere – og med god grund,” siger Christian Ege.

Læs mere: Uddybning til pressemeddelelse om Fødevare- og landbrugspakken.