En bæredygtig fremtid for dansk landbrug

Landbruget er dybt afhængig af fosforgødning for at kunne dyrke afgrøder til mad og foder. Men fosfor i vores kunstgødning kommer især fra miner i Marokko, som formentlig løber tør inden for de næste 50-200 år.

Hvordan skal landbruget kunne klare sig i en fremtid uden fosfor fra udlandet? Kan vi allerede nu forestille os et scenarie, hvor vi ikke længere skal importere fosforgødning og kan recirkulere det fosfor, vi allerede har? Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd) og en række forskere dykker her ned i sagen.

Miljø og økonomi hænger sammen

I projektet Fremtidens Landbrug opstiller vi miljømæssigt bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug, hvor vækst og miljø hænger sammen. Det skal kunne betale sig at drive landbrug i Danmark. Derfor fokuserer vi på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og skaber konkrete løsninger og sætter nye visioner og mål for landbruget frem mod 2050.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder tæt sammen med eksperter inden for forskellige fagområder. Målet med projektet er at inspirere landmænd, forskere, studerende, organisationer og politikere til at tage aktivt del i landbrugsdebatten. Vi vil forme konkrete forslag, som skal gøre det muligt at stoppe dansk fosforimport i 2030, både i kunstgødning og i foder, samtidig med at vi opfylder kravene i vores internationale forpligtigelser om biodiversitet, natur, vand og klima.

I løbet af 2018, 2019 og 2020 afholder vi workshops og debatarrangementer. Følg med her og på rgo.dk.

Projektet Fremtidens Landbrug er støttet af Velux Fonden.