Notat: Fra importeret soja til dansk protein

Jerseykøer på bakke med græs.


Importeret soja, som er rig på fosfor, anvendes i store mængder som foder til danske husdyr, og er en central kilde til fosforoverskuddet i Danmark. Med dette notat belyser Rådet for Grøn Omstilling, hvilke danske alternativer, der er, til importeret soja og beskriver potentialer og
barrierer for at Danmark kan blive selvforsynende med foder til dansk husdyrproduktion.

Tekst af Annika Lund Gade og My Lyhne

Du kan downloade notatet her