Scenarie 2: By og land

Scenarie 2 By og land

Se animationsfilmen om ‘By og land’

I ’By og land’- scenariet er målsætningen, at det urbane og det landlige knyttes tættere sammen for at drive en positiv udvikling i landdistrikterne. Delmålsætningerne i scenariet er:

  • Øget fokus på bynære behov: natur, fødevarer, rekreation m.v.
  • Øget lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer
  • Fremme af økologisk kredsløbslandbrug for at sikre miljø og klima

Fortællingen om By og land
Omkring byerne er der kommet fokus på bybefolkningens behov og sammenhængen mellem by og land. Der er etableret ny bynær natur med skov og græsenge med husdyr. De bynære landbrug er åbnet op mod bybefolkningen med tilbud for både børn og voksne. Børn og voksne inviteres ind på gårdene og ud i naturen med tilbud om læring og oplevelser om natur, om landbrug og produktion af fødevarer, om vilde dyr i naturen og husdyr på gårdene. Der er stier overalt, og de nye bynære arealer og driftsformer skaber nye fælleder umiddelbart omkring byerne og som sammenknytning af mindre byer. Der er adgang til rekreation og motion, samt sikre skoleveje og adgange til byernes serviceudbud.

Der produceres økologiske og sunde fødevarer, hvoraf meget forarbejdes og afsættes lokalt. Der er udviklet nye forarbejdningsvirksomheder på gårdene og i lokalområderne, med fokus på kvalitet, lokale brands, samt øget salg af højværdiprodukter til lokale private og offentlige forbrugere – en gentænkning af andelstanken med lokal fokus og med tæt kontakt mellem producent og forbruger.

Fælles brands opbygges omkring lokale seværdigheder, fx en nationalpark, og kombineres med generelle forsøg på at tiltrække turister.

Nye samarbejdsformer bidrager til at give økonomiske fordele for mindre bedriftsstørrelser. Fordele opstår ved koordineret køb af hjælpemidler og serviceydelser til produktionen. Der kan opnås specialiseringsfordele, f.eks. ved samarbejde mellem bedrifter med husdyr og planteavlsbedrifter. Maskinfællesskaber reducerer omkostningerne og skaber mulighed for at drage fordel af de nyeste teknologier. Fordelen ved koordineret salg og afsætning er store, idet mange varer, f.eks. korn, kun kan sælges i store kvantum. Samarbejde er en nødvendighed for at skabe økonomiske og socialt bæredygtige rammer for landbrugsproduktionen – især på de mindre bedrifter.

Miljø og klima er sikret ved at alle sårbare arealer tæt ved vandløb og søer og på lavtliggende arealer drives som Økologisk Kredsløbslandbrug – en ny driftsform, med øget harmoni mellem husdyr og jord, som er særlig skånsom mod miljø og klima. Næsten halvdelen af agerlandet dyrkes økologisk.

I ”By og land”-scenariet bevares en lang række af de mindre bedrifter med en sundere økonomi, og der opstår nye arbejdspladser i landdistrikterne.