Notat: Biogas og pyrolyse – et holistisk syn på VE-produktion, jordkvalitet og recirkulering af fosfor

Biogasanlæg.

Den 30. oktober 2020 holdt Rådet for Grøn Omstilling webinar om biogas og pyrolyse af husdyrgødning og organiske restprodukter fra byerne. Disse behandlingsformer sikrer produktion af vedvarende energi (biogas) og et restprodukt, der er velegnet som både kulstoflager, jordforbedring og tilførsel af næringsstoffer til afgrøderne. Desuden kan det medvirke til en bedre fordeling af næringsstoffer, så vi undgår overgødning nær husdyrbrugene, samtidig med at planteavlere kan stoppe import af kunstgødning. Notatet gennemgår både præsentationer og debat på webinaret.

Notatet kan downloades her