Scenarierapport: Fremtidens landbrug 2.0 -Fosforscenariet

Projekt Fremtidens Landbrug ser på mulighederne for en bæredygtig udvikling af dansk landbrug frem mod år 2050. Med denne scenarierapport præsenterer Rådet for Grøn Omstilling fosfor-scenariet og sammenfatter viden og analysearbejdet fra den sidste del af projektet, som har særlig fokus på fosfor. Scenarierapporten kan ses som en forlængelse af  ’Hovedrapport: Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark ’ fra 2015, som præsenterede analysearbejdet, de første 4 scenarier og resultater fra første del af projektet.

Du kan downloade scenarierapporten her