Notat: Forebyggelse af fosfortab i fremtidens landbrug – elementer til en præventiv miljøpolitik

Af Mikael Skou Andersen og Marianne Thomsen

Formålet med dette bidrag til projekt ’Fremtidens Landbrug’ er at identificere og vurdere egnede tiltag og relevante styringsmidler til at forebygge tabet af fosfor i landbruget.
Det sker ud fra en tankegang om, at det er bedre og billigere at forebygge end efterfølgende at skulle reparere på skaderne. Mens Thomsen et al. (2015), Miljøstyrelsen (2019) og Poulsen et al. (2019) analyserer teknologiske løsninger til en bedre udnyttelse af nationale fosforresurser, gennemgår Andersen et al. (2020) og Bruhn et al. (2020a; 2020b) tekniske virkemidler som sigter mod at tilbageholde eller neutralisere den fosfor der allerede er tabt.
Disse virkemidler er ofte omkostningstunge, hvorfor det er væsentligt at vurdere mulige tiltag som kan forebygge yderligere opbygning af fosforoverskud i jord.

Download notatet her