Bæredygtig fremtid for dansk landbrug i 2050

Forskere og eksperter fra Det Økologiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet samarbejdede i 2012-2015  i projektet Fremtidens Landbrug om at opstille milljømæssigt bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug. Formålet var at kvalificere landbrugsdebatten og bidrage med nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2050.

I projektet blev der udarbejdet fire  scenarier, som skitserer, hvordan landbruget kan udvikle sig miljømæssigt bæredygtigt, så produktionens negative effekter på klima, natur og miljø bliver minimeret samtidig med, at behovet for produktivitet og rentabilitet bliver tilgodeset. Formålet  med scenarierne var at give landmænd, forskere, studerende, organisationer og beslutningstagere et bedre grundlag for at tage del i en kvaliceret og vidensfunderet debat om landbrugets rolle i fremtiden. Scenarierne viser hver især en mulig bæredygtig fremtid for landbruget, men med hvert sit fokus. De præsenteres her på siden i tekst og illustreret af små animationsfilm. Scenarierne findes desuden i en videnskabeligt funderet udgave som bog til download.

Forskerne og fagmedarbejderne i projektet har udarbejdet analyser, beslutningsforslag og videnskabelige artikler til anerkendte fagtidsskrifter, og i løbet af 2014 og 2015 er der afholdt en række debatarrangementer om landbrugets udviklingsmuligheder.

I forbindelse med projektet er der desuden udviklet et kombineret rolle- og computerspil , som har været tilgængeligt for elever på gymnasier og landbrugsskoler i projektperioden.

Projektet Fremtidens Landbrug er støttet af Velux Fonden.