Det Økologiske Råd medvirker i den2radio udsendelse
Publiceret 20. april 2016
Det Økologiske Råds landbrugsmedarbejder, Leif Bach Jørgensen, har medvirket i den2radios udsendelsesserie “Liv i Landdistrikterne,” der sætter fokus på landdistrikterne og fremtidens landbrug.

‘Fremtidens Landbrug’ i medierne
Publiceret 23. februar 2016
Det Økologiske Råds landbrugskonference – ‘Fremtidens Landbrug’ – i starten af februar har fået en del medieopmærksomhed. Økologi & Erhverv skrev hele tre artikler efter landbrugskonferencen, mens Politiken skrev én.

Nyt debathæfte om fremtidens landbrug
Publiceret 18.februar 2016
De vigtigste budskaber fra projektet ”Fremtidens Landbrug” præsenteres nu i et debathæfte, der tager fat om både landbrugets økonomiske problemer og landdistrikts-udvikling samt på erhvervets pres på natur, miljø og klima. Der bliver også set på EU’s landbrugsstøtteordninger.

Landbrugspakkens fejl og mangler
Publiceret 11.februar 2016
Venstre-regeringen er ved at gennemføre en landbrugspakke, der har store fejl og mangler, er i strid med EU-direktiver, tenderer til lovssjusk og skaber mere forurening til skade for vores miljø og klima.

Er sprøjtemidler farlige – og hvordan kan vi mindske brugen af dem?
Publiceret 9. februar 2016
Danske landmænd sprøjter med færre pesticider end deres kollegaer i Europa. Men pesticider er skadelige for sundhed og miljø. Det slog forsker, Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen fast, da Det Økologiske Råd holdt møde sammen med Politiken 26. januar.

Debatmøde i JA om fremtidens landbrug
Publiceret 8. februar 2016.
Hvad vil vi med dansk landbrug? Det spørgsmål rejser miljøorganisationen Det Økologiske Råd, når de den 10. februar tager fremtidens landbrug op til debat. Det sker sammen med Økonominetværket og Økologisk Forum, netværk i JA – med udgangspunkt i projektet Fremtidens Landbrug.

Præsentationer fra konferencen ‘Fremtidens Landbrug – i lyset af Landbrugspakken’, som blev afholdt i Aarhus den 3. februar 2016.

Er landbruget kun big business eller er der alternativer?
Publiceret 2. februar 2016
Regeringens nye mere frie rammer for tilpasning af landbrugets produktion kræver mere viden om, hvordan landbruget selv kan tilpasse sig lokalt definerede behov – og samtidig fortsat leve op til den generelle regulering af landbruget.

Blå bloks hastværk skader natur og miljø
Publiceret 22. december 2015
Regeringen og den borgerlige blok haster i et snævert forlig lempelser igennem, som skal give landbruget lov til at forurene mere her og nu. De vil kompensere med tiltag, som udover at tage flere år at realisere har en tvivlsom effekt. Dansk natur og miljø taber igen.

Konference i Aarhus lægger op til landbrugsdebat
Publiceret 22. december 2015
Det Økologiske Råd, AU og KU fylder til februar en konferencehal med miljøorganisationer, landmænd, forskere og politikere. De skal diskutere fremtidens landbrug – inden det er for sent

Rift og debat om jord og landbrug
Publiceret 4. november 2015
Mange interesser er på spil, når vi skal beslutte, hvad dansk jord skal bruges til. Det Økologiske Råd er med til at sætte gang i debatten med politikere, eksperter og borgere på Miljøstrategisk Årsmøde den 24. november.

Regeringens plan for landbruget rammer miljøet
Publiceret 3. november 2015.
Regeringens lovforslag om 16-punktsplanen flytter dansk miljøregulering af landbruget flere årtier tilbage. Det mener Det Økologiske Råd, som opfordrer til at holde fast ved Natur- og Landbrugskommissionens råd.

Brug for debat om Danmarks fremtidige landbrug
Publiceret 2. november 2015.
Det Økologiske Råds landbrugsfaglige medarbejder Leif Bach Jørgensens var sidste uges blogger på Tværfagligt Fødevareforums facebookside. Læs Leif Bach Jørgenses debatindlæg om fremtidens landbrug og regeringens lovsforslag til 16-punktsplanen.

Danish farming futures
Article in Acid News. Publiceret: tirsdag d. 2. juni 2015
The article has its main focus on different types of greenhouse gas emissions in the scenarios.

Fremtidens bæredygtige landbrug
Artikel i Grøn Hverdag. Publiceret: maj 2015.
Artiklen beretter fra den velbesøgte konference om fremtidens landbrug på Christiansborg. De 4 scenarier præsenteres sammen med budskabet om , at der ikke kun er én vej – fremtidens landbrug skal udvikles ad flere spor samtidig. Artiklen har desuden fokus på prisstrukturen for fødevarer og betydningen for omlægning til økologi, samt på konsekvenser i form af tab af arbejdspladser i erhvervet.

Bæredygtige landbrug skal udvikles ad flere spor
Kronik i Landbrugsavisen. Publiceret: Fredag d. 3. april 2015.
Strukturudviklingen i landbruget sker med en forrygende hast. Hvis udviklingen fortsætter i samme spor som nu, vil beskæftigelsen være mere end halveret om bare 15 år. Udviklingen af landbrugserhvervet er i dag primært styret af markedet. Politikerne slap tøjlerne med liberaliseringen af Landbrugsloven.

Dansk landbrugsspil til unge vinder EU-pris
Publiceret: Torsdag d. 29. januar 2015
Computerspillet Fremtidens Landbrug, der er produceret af Det Økologiske Råd har vundet EU-Kommissionens pris for bedste formidling af landbrugspolitiske emner i 2014 i kategorien innovativ kommunikation. Der var 146 deltagere i konkurrencen om CAP Communication Awards. I kategorien innovativ kommunikation konkurrerede vinderprojektet fra Det Økologiske Råd i finalen med et belgisk debatteater og et italiensk projekt om agroturisme