Webinar: Fosfor i et bæredygtigt landbrug

Rådet for Grøn Omstilling inviterede til webinar med præsentation af RGO’s nye fosfor-scenarie den 22. februar 2021.

Visionen i scenariet er, at import af fosfor i foder – især soja – og mineralsk fosforgødning udfases. I fremtidens landbrug produceres al foder til husdyrene i Danmark. Protein til dyrene produceres fra græs og bælgplanter, og vi har kun det antal husdyr, som kan produceres med dansk produceret foder.

Arrangementet fungerede som afslutning på projektet Fremtidens Landbrug 2.0, som har kørt fra 2017 til 2021 med støtte fra Velux Fonden. Gå ind på vores hjemmeside Fremtidens Landbrug, hvor du blandt andet kan finde:

140 deltagere havde tilmeldt sig konferencen for at høre de spændende oplæg. Konferencen var opdelt i fem temaer, hvor nedenstående aktører bød ind med oplæg.

Tema 1 – Præsentation af RGO fosfor-scenariet

Tema 2 – Landbrug i forandring

Tema 3 – Recirkulering af næringsstoffer fra byerne

Tema 4 – Regulering og afgifter

Tema 5 – Hvor skal landbruget hen?

Materiale til konferencen

Debathæfte: Fosfor i et bæredygtigt landbrug

Scenarierapport: Fremtidens landbrug 2.0 -Fosforscenariet

Notat: Fra importeret soja til dansk protein

Notat: Biogas og pyrolyse – et holistisk syn på VE-produktion, jordkvalitet og recirkulering af fosfor

Notat: Forebyggelse af fosfortab i fremtidens landbrug – elementer til en præventiv miljøpolitik