Publikationer

 

Publikationer udarbejdet i forbindelse med projektet Fremtidens Landbrug

 

 Magasin: EU’s sidste chanceForside vinter 2019

Landbrugsstøtten i EU kan være med til at løse tidens største klima- og biodiversitetskriser, inden det er for sent. Men vi risikerer at tabe denne afgørende sidste chance. Magasinet Grøn Omstilling dykker ned i den omstridte landbrugsstøtte, der er gået fra overproduktion med smørbjerge og vinsøer til i dag at ville være naturens hjælper. Hvad er planerne, hvor er vi på vej hen, hvad har virket, og hvad kunne virkelig gøre en forskel for klima og miljø? Find det her.

——————————————————————————-

Hold hus med fosfor_Film2Film: Hold hus med fosfor

Dansk landbrug forbruger og importerer store mængder fosfor. Men fosfor er en begrænset ressource, og samtidig taber vi det til miljøet, hvilket forurener danske søer, fjorde og have. Heldigvis kan vi udnytte det fosfor, vi allerede har, langt bedre, end vi gør i dag, og forhindre, at det går tabt. Find ud af hvordan i filmen Hold hus med fosfor. Den er produceret af Batavia Media for Det Økologiske Råd.

Se filmen her.

………………………………………………………………………………………….

Forside-Magasin Vinter 2018

Magasin sætter spot på fosfor

Det dyrebare fosfor, vi henter ind fra udlandet, og som landbruget er dybt afhængigt af, løber ud mellem hænderne på os. Men det kan ændres. Magasinet Global Økologi sætter her spot på fosforkredsløbet og landbrugets paradoksale afhængighed af dette livsvigtige råstof.

Global Økologi er Det Økologiske Råds magasin, som bliver sendt ud med posten til organisationens medlemmer.  Vi lægger også en PDF ud på hjemmesiden senere i 2019. Bliv medlem her.

…………………………………………………………………………..

På vej med et bæredygtigt landbrugPå vej mod et bæredygtigt landbrug – debathæfte 

Dette hæfte præsenterer de vigtigste budskaber fra projektet ’Fremtidens Landbrug’. Vi fokuserer på udviklingsveje og politikker, der kan føre os frem mod en bæredygtig landbrugssektor. Vi ser på landbrugets økonomiske problemer, landdistriktsudvikling og erhvervets pres på natur, miljø og klima. Og på den nødvendige finansiering, f.eks. via EU’s støtteordninger. Endelige trækker vi en tråd til de aktuelle politiske forhandlinger om Landbrugspakken. Tekst af Leif Bach Jørgensen, Christian Ege og Helene Chéret

Download debathæftet

……………………………………………………….

Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark
Hovedrapport: Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark

Hovedrapporten sammenfatter al analysearbejdet fra projektet Fremtidens landbrug. Lige fra projektets organisering, metode og teoretiske baggrund til udvikling og beskrivelse af projektets fire scenarier. Og fra anbefalinger af politiske virkemidler til beregninger og analyser af scenariernes virkning (konsekvensberegninger). Rapporten slutter med et regneeksempel og nogle anbefalinger vedr. finansiering af scenariernes virkemidler.

Download hovedrapport

…………………………………………………………………………………………………..

Global Økologi
Global Økologi – særtryk 2014:

Tema om Fremtidens Landbrug
Redaktør: Gustav Bech

Denne udgave af Global Økologi er et særtryk med 24 siders landbrugstema. Der er fokus på forskningsprojektet Fremtidens Landbrug, hvor Det Økologiske Råd samt Københavns og Aarhus universiteter bidrager med nye visioner og analyser af landbrugets påvirkning af klima og miljø frem mod 2030 og 2050, samt hvordan dette hænger sammen med EU’s landbrugspolitik.

Download særtrykket 
…………………………………………………………………………………………………..

IFRO RapportMCA-modellen anvendt i
“Fremtidens Landbrug”

Af: Søren Bøye Olsen, Mathias Vogdrup-Schmidt, Alex Dubgaard, Bo Normander, Leif Bach Jørgensen, Inge T. Kristensen, Tommy Dalgaard.

Detaljeret beskrivelse af multikriterieanalyse(MCA)-model anvendt i projektet “Fremtidens Landbrug”.
Denne rapport beskriver en multikriterieanalyse-model, der er udviklet i forbindelse med forskningsprojektet projektet Fremtidens Landbrug. Multikriterie-analyse (Multi Criteria Analysis – MCA) benyttes til modelberegninger i scenarier, der viser forskellige udviklingsveje for dansk landbrug. Rapporten beskriver, hvordan modellen er bygget op, herunder hvilke kriterier, scorefunktioner og vægte der anvendes. De endelige scenarieanalyser indgår ikke i denne rapport, men beskrives nærmere i hovedrapporten for projektet, ”Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark” (Normander et al. 2014).

Læs den her IFRO Dokumentation 2014


…………………………………………………………………………………………………..

EU_LANDBRUGLandbrug i EU

Af: Leif Bach Jørgensen og Ulla Skovsbøl (red.)
Det Økologiske Råd. December 2013, e-publikation 16 sider.
Udgivet med støtte fra Europanævnet og Veluxfonden.

Download  publikationen her:   EU LANDBRUG

Den fælles landbrugspolitik har i mange år været EUs smertensbarn – dyr og besværlig. Da udgifterne var højest, lagde den beslag på 70 pct. af EUs budget.  Siden har man gennem en række reformer søgt at få udgifterne ned og produktionen tilpasset efterspørgslen. Samtidig er nye temaer og målsætninger rykket højt op på den politiske dagsorden – ikke mindst hensynet til miljø og natur.

Landbrug i EU giver et overblik over EU landbrugspolitik, sætter de aktuelle reformer ind i en historisk sammenhæng og beskriver udfordringerne i at skabe et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Europa. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold.    Læs mere her