Hovedrapport: Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark

Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark
Hovedrapport: Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark
Hovedrapporten sammenfatter al analysearbejdet fra projektet Fremtidens landbrug. Lige fra projektets organisering, metode og teoretiske baggrund til udvikling og beskrivelse af projektets fire scenarier. Og fra anbefalinger af politiske virkemidler til beregninger og analyser af scenariernes virkning (konsekvensberegninger). Rapporten slutter med et regneeksempel og nogle anbefalinger vedr. finansiering af scenariernes virkemidler.

Næste step er en uddragning af perspektiverne fra scenariearbejdet. Dette vil ske dels gennem en videre proces i projektgruppen, dels gennem debatter, bl.a. på konferencerne på
Christiansborg 6. februar og i Brusselles 4. marts.  Perspektiverne vil indgå i en debatpjece, som udgives i foråret 2015. Download hovedrapport

Se notater til hovedrapporten