Fosfor – en ny game changer?

Onsdag den 18. april 2018 havde miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling (tidl. Det Økologiske Råd) sammen med Information arrangeret en konference om fosfor. Mødet, der fandt sted i Informations lokaler, trak fuldt hus af deltagere, som ivrigt spurgte ind til eksperternes viden om emnet.

Fosfor er et nødvendigt næringsstof for al plantevækst, det er en begrænset ressource, og i Danmark udgør overskud af fosfor et alvorligt forureningsproblem.

Fosfor er registeret på FN’s Critical Raw Material liste. Det er en begrænset ressource, men det er ikke muligt at forudsige præcis, hvornår det slipper op. Mange faktorer spiller ind – bl.a. er der udsigt til, at fosforressourcen før eller siden vil blive et vigtigt geopolitisk omdrejningspunkt. Prisudviklingen på fosfor er uforudsigelig, og ¾ af de nuværende reserver kommer fra Marokkanske miner, som ligger i den besatte del af Vestsahara.

Derfor står Verden over for en kæmpe global udfordring med at sikre tilstrækkelige mængder af fosfor til fremtidens fødevareproduktion. I udviklingslandene mangler 2/3 af jorderne fosfor, hvilket er en alvorlig hæmsko i forhold til øget fødevareproduktion eksempelvis i Afrika.

Paradoksalt nok udgør landbrugets overskud af fosfor i husdyrgødning og mineralsk gødning samtidig et alvorligt miljøproblem i Danmark. F.eks. optræder fosfor som den udløsende årsag til næringsstofforureningen i vores søer.

Mødet var arrangeret som en introduktion til det nye fosfor-tema i Fremtidens Landbrug-projektet. En lang række forskere var inviteret til at give deres bud på, hvorledes vi i Danmark kan bevæge os hen imod et langt mere lukket fosforkredsløb: Hvordan kan landbruget udnytte fosfor i foder og gødning bedre? Kan vi undgå at importere store mængder fosfor i foder til husdyrene ved selv at producere det nødvendige proteinholdige foder? Er det muligt at recirkulere fosfor fra byerne – fra kildesorteret husholdningsaffald, fra slam eller fra asken fra forbrændingsanlæg?

Samtidig blev der sat fokus på, hvad økologerne kan gøre for at skaffe tilstrækkeligt med næringsstoffer til den økologiske produktion, hvis de vil udfase brugen af konventionel husdyrgødning? Også her udgør fosfor en væsentlig del af udfordringen.

Program

Omtale i forbindelse med konferencen: 

Artikel i Information: Fosfor er en vigtig begrænset ressource og et forureningsproblem, og vi køber den af lande, vi helst ikke vil støtte. Af Jørgen Steen Nielsen.

Oplæg på konferencen:

1  Fosfor, en ny game changer_Leif Bach Jørgensen

2  Hvad kan landbruget gøre_Brian Kronvang

3  Bedre fordeling af fosfor fra biogasanlæg_Bruno Sander Nielsen

4  Danske proteinkilder_Jan Værum Nørgaard

5  Recirkulering af fosfor fra byerne_Jakob Magid

6  Recirkulering_Jesper Ahrenfeldt

7  Økologernes fosforvision_ Lars Holdesen