Workshop om lavinput-landbrug og fødevarenetværk

Den 24. oktober 2013 har Det Økologiske Råd været vært ved en Workshop om integrering af lavinput-landbrug og fødevarenetværk som virkemidler i landdistriktspolitikken. Anledningen er reformen af EU’s Landbrugspolitik, som i den danske implementering skal følges op af en evaluering af de hidtidige politikker på området, samt udformning af nye politikker for perioden 2014-2020.

På workshoppen var der deltagelse fra en række aktører fra forskellige lag, som på forskellig vis har med EU’s Landdistriktsudvikling at gøre: Der var deltagere fra Fødevareministeriet, Vordingborg, Slagelse og Lejre kommuner, fra Landmænd og landbrugsrådgivere, Fra Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Herslev Bryghus samt fra NGO’erne Danmarks Naturfredningsforening, Noah og Det Økologiske Råd.

Formiddagen indeholdt oplæg og debat om lavinput landbrug og miljøpolitiske aspekter i Landdistriktspolitikken, mens eftermiddagen havde fokus på fødevarenetværk og landdistriktsudvikling.

Workshoppen levede til fulde op til formålet: At skabe dialog mellem aktører omkring landdistriktspolitikken. De fleste oplæg indeholdt opfordringer til at anlægge et helhedssyn på landdistriktspolitikken og skabe så høj grad af synergi som muligt i de nye regelsæt.

Referat workshop

Program_ Workshop

Workshoppen tog afsæt i ideer fra BERAS Implementation projektet. Der er netop udkommet nogle spændende bøger og rapporter herfra, bl.a. en serie med Guidelines for Økologisk Kredsløbslandbrug og en rapport med anbefalinger for Landdistriktspolitik i Østersølandene – læs mere og download rapporterne her >>

Præsentationer:

Leif Bach Jørgensen_DØR_Bæredygtige fødevarenetværk – et virkemiddel ift landdistriktsudvikling

Bo Gabe_Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner_Slagelse

Tina Unger_Lejre – Den Økologiske Kommune

Niels Nørskov og Henning Hervik_Ideer fra Matrix-projektet

Leif Bach Jørgensen – Økologisk kredsløbslandbrug – et virkemiddel i landdistriktspolitikken

Paul Debois – Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner, Vordingborg