Partnere

Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd)
Kompagnistræde 22
1208 København K
Tel. 33 15 09 77
info@rgo.dk
www.rgo.dk

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Det gør vi ved at skabe og formidle viden om grønne løsninger og ved at påvirke politikere, virksomheder og borgere til at træffe bæredygtige valg.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:

  • Leif Jørgensen, landbrugspolitisk medarbejder, Rådet for Grøn Omstilling
  • Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling
  • Annika Lund Gade, projektmedarbejder, Rådet for Grøn Omstilling
  • Helene Cherét, redaktør, Rådet for Grøn Omstilling
  • My Lyhne, projektmedarbejder, Rådet for Grøn Omstilling
  • Therese Holter, frivillig, landbrug og kemikalier, Rådet for Grøn Omstilling

I første del af projektet deltog endvidere:

  • Ulla Skovsbøl, fhv. projektleder for spiludvikling. Fratrådt 1.10.14
  • Bo Normander, fhv. bestyrelsesformand og projektleder. Fratrådt 10.12.14

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele
www.agro.au.dk

Michael Skou Andersen og Marianne Thomsen fra AU har lavet et notat om regulering og afgifter med titlen ’Forebyggelse af fosfortab i fremtidens landbrug  – elementer til en præventiv miljøpolitik’. Notatet er blevet til i dialog med Rådet for Grøn Omstilling, men analyser og holdninger er udelukkende forfatternes egne.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:

OBS: IFRO og AU-AGRO deltog kun i første del af projektet.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
Københavns Universitet
Sektion for Miljø og Naturressourcer
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C
http://www.ifro.ku.dk/

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) forsker i teoretisk og anvendelsesorienteret økonomi, bioetik og jura. IFRO har en bred ekspertise og erfaring i socioøkonomiske multikriterieanalyser, cost-effectiveness analyser og værdisætningsanalyser. Instituttets arbejde har til formål at forbedre videngrundlaget for administrative og politiske beslutningsprocesser.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:

Institut for Agroøkologi, Jordbrugsproduktion og Bæredygtighed (AU-AGRO)
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele
www.agro.au.dk

Institut for Agroøkologi udforsker og formidler metoder til en bæredygtig areal-forvaltning gennem integrerede, agroøkologiske studier og multikriteriel beslutningstagning. Instituttet har især kompetencer inden for GEO-database-analyser og modellering  i GIS, især ved at koble bæredygtig arealforvaltning sammen med natur-, klima-, miljø- og landdistriktsudvikling samt politikker.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:


Medvirkende konsulenter på spillet Fremtidens Landbrug
Spiludvikler Sune Palsgaard, Postwork: sune@postwork.dk
Pædagogisk rådgiver cand. mag.  Henrik Tuxen: henriktuxen@gmail.com

Projektet er finansieret af:

VELUX Fonden, Miljøprogrammet
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
www.veluxfonden.dk

VELUX Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX koncernen og andre firmaer ejet af VKR Holding. Fonden donerer midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål. Med uddelinger til miljø er det fondens vision at støtte sunde, sociale og balancerede samfund baseret på bæredygtig og retfærdig anvendelse af klodens afgrænsede ressourcer.