Partnere

Det Økologiske Råd
Kompagnistræde 22
1208 København K
Tel. 33 15 09 77
info@ecocouncil.dk
www.ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en dansk miljøorganisation, som arbejder for at udvikle nye bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Rådet arbejder med en bred vifte af miljøsager  indenfor energivenligt byggeri, bæredygtigt landbrug, trafik og luftforurening, klima, vedvarende energi og udfasning af farlig kemi.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:


Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
Københavns Universitet
Sektion for Miljø og Naturressourcer
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C
http://www.ifro.ku.dk/

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) forsker i teoretisk og anvendelsesorienteret økonomi, bioetik og jura. IFRO har en bred ekspertise og erfaring i socioøkonomiske multikriterieanalyser, cost-effectiveness analyser og værdisætningsanalyser. Instituttets arbejde har til formål at forbedre videngrundlaget for administrative og politiske beslutningsprocesser.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:

 

Institut for Agroøkologi, Jordbrugsproduktion og Bæredygtighed (AU-AGRO)
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele
www.agro.au.dk

Institut for Agroøkologi udforsker og formidler metoder til en bæredygtig areal-forvaltning gennem integrerede, agroøkologiske studier og multikriteriel beslutningstagning. Instituttet har især kompetencer inden for GEO-database-analyser og modellering  i GIS, især ved at koble bæredygtig arealforvaltning sammen med natur-, klima-, miljø- og landdistriktsudvikling samt politikker.

Medarbejdere involveret i Fremtidens Landbrug:


Medvirkende konsulenter på spillet Fremtidens Landbrug
Spiludvikler Sune Palsgaard, Postwork: sune@postwork.dk
Pædagogisk rådgiver cand. mag.  Henrik Tuxen: henriktuxen@gmail.com

 

Projektet er finansieret af:

VELUX Fonden, Miljøprogrammet
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
www.veluxfonden.dk

VELUX Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX koncernen og andre firmaer ejet af VKR Holding. Fonden donerer midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål. Med uddelinger til miljø er det fondens vision at støtte sunde, sociale og balancerede samfund baseret på bæredygtig og retfærdig anvendelse af klodens afgrænsede ressourcer.