Politikerens mærkesager

Det mener Pernille/Peter Middelhede

Borgmester_kvinde– Landbruget skal være både miljøvenligt og højteknologisk. Det er i orden med mange husdyr i kommunen, hvis landmændene ad teknologisk vej mindsker lugtgener fra gylle og svinestalde og andre miljøpåvirkninger. Folk vil ikke bo på landet, hvis der stinker af gylle, men landbruget skal også have lov at være der.

– Det er vigtigt ikke at genere de store svineproducenter i kommunen. Den største af dem er valgt til kommunalbestyrelsen for De Liberale.  Han er viceborgmester og formand for udvalg for teknik og miljø. Hvis han ikke vil samarbejde, er Pernille/Peters politiske muligheder stærkt begrænsede.

– Økologisk landbrug, der ikke bruger kunstgødning og pesticider, er et godt redskab til at sikre renere grundvand, bedre vandmiljø, en mere mangfoldig natur og mindre udledning af drivhusgasser fra landbruget. Det er fint, hvis flere landmænd i kommunen lægger om. Det skaber et positiv image over for potentielle tilflyttere, men man skal ikke lægge pres på landmændene.

– Pesticidforbruget skal ned, men det skal ske ved hjælp af strammere lovkrav. Hver fjerde drikkevandsboring i Gårdbo Kommune skal imidlertid lukkes i nær fremtid på grund af pesticidforurening. Loven tillader ikke rensning af drikkevand, og det kommunale forsyningsselskab er derfor nødt til at investere i nye boringer. Det bliver dyrt for borgerne, og derfor vil det være godt med en positiv dialog med landbruget om at begrænse sprøjtningen.

– Det skal være attraktivt at bo på landet, og forfaldne landsbyer befolket med sociale Borgmester_mand_omvnomader skal for enhver pris undgås. Gårdbo Kommune har brug for højtlønnede pendlere, som bidrager til kommunekassen.  Det kan naturskønne områder med skov, søer og enge og gode muligheder for friluftsliv og hobbydyr bidrage til, så det er godt med støtte, som får landmænd til at tage jord ud af drift.

– I kommunen er der stigende problemer med oversvømmelser, når det regner kraftigt. Med klimaforandringerne bliver det værre i fremtiden. Det er rimeligt at kommunen er med til at finansiere nogle nye vådområder, som kan absorbere regnen og aflaste parcelhuskvartererne, men det vil være godt, hvis landbruget frivilligt ville trække i samme retning.

DOWNLOAD velkomstmaterialer til borgmesteren:
Velkommen Pernille og Velkommen Peter