Landmandens mærkesager

Michael/Marianne Storgård mener: 

– Det skal kunne betale sig at drive landbrug som virksomhed. Hvis landbruget bare bliver hobbyaktivtet eller naturforvaltning, taber vi arbejdspladser og eksportindtægter.

Landmand_mand– Danmark skal fortsat have en stor landbrugseksport især af svinekød. Der skal produceres mange svin. Det er godt for samfundsøkonomien, og vi brødføder mange millioner mennesker ude i verden. Det er der brug for med en voksende verdensbefolkning.

– Landmændene skal have lov til at give mere gødning til afgrøderne. Det vil sikre fair konkurrence i forhold til de lande, hvor man må bruge mere gødning. Desuden kan kornet få højere proteinindhold med mere kvælstofgødning og dermed bruges om brødkorn.

– Den enkelte landmand skal have større frihed, og der skal være mindre detailregulering. Det er enkelte ”brodne kar,” som forurener, og der skal ikke være unødig kontrol af dem, som ikke sviner.

Landmænd skal forhindre udvaskning af næringsstoffer ved godt landmandsskab, men de ved bedst selv hvordan. Lovkravene er gået for vidt.  F. eks. er der ikke nogen ide i at have dyrkningsfrie bræmmer langs alle vandløb.  Det er kun nødvendigt, hvor marken skråner ned mod sø eller å.

– Naturen har det godt i Danmark, og det er ikke et samfundsanliggende at få mere af den. Man behøver ikke tage jord ud af drift af hensyn til naturen, og de der vil have mere natur, bør selv betale for det med entre til de særlige naturområder, store som små.

– Det er vigtigt at landbruget prioriterer dyrevelfærd højt inden for rammerne af det økonomisk rentable. Især i den intensive svineproduktion er dog gået for vidt med industrialiseringen af produktionsforholdene. Det skader landbrugets image og gør det svært at få god arbejdskraft.

– Hvis forbrugerne vil have mere økologisk landbrug og miljøvenlig drift, må de betale Landmand_kvinde_omvmere for varerne. Der er mange sympatiske træk ved den økologiske produktion, men det er efterspørgslen og betalingsvilligheden på markedet, der skal bestemme, hvad der bliver dyrket.

– Landbrugsstøtten burde i princippet afskaffes og fri konkurrence råde, men så længe, der findes støtte, må danske landmænd ikke stilles dårlige end landmænd i andre lande.

– Klimahensyn bør ikke spille nogen særlig rolle i dansk landbrugspolitik, for det er slet ikke sikkert, at der er et problem med globale klimaforandringer. Forskerne er jo uenige.

DOWNLOAD velkomstmaterialet til landmanden:
Velkommen Michael  og Velkommen Marianne