Spillets fire roller

Landmand Michael/Marianne Storgård

Landmand_mand

Michael Storgård – Marianne Storgård
Alder:  42 år
Erhverv:  Landmand

Baggrund: Michael/Marianne driver et stort moderne landbrug med flere ejendomme og i alt 500 hektar jord, og 200 malkekøer i en ny, åben løsdriftstald, hvor dyrene går frit omkring. Der er også en produktion på 15.000 slagtesvin om året.

Michael/Marianne er tredje generation på gården. Bedsteforældrene købte den i 1930erne. De opdyrkede selv hede med håndkraft og drænede engen. Faderen og Michael/Marianne har tilkøbt jord og opbygget bedriften til det, den er i dag, med store investeringer og hårdt arbejde. Michael/Marianne er gift med Hanne/Hans Storgård. De har børnene Christoffer, 19, som er i gang med en landmandsuddannelse og Emma, 16, Landmand_kvinde_omvsom går i gymnasiet.

Organisationsforhold: Michael/Marianne er medlem af den brede midtsøgende organisation Danmarks Landbrug, som favner alle typer landbrug og mange holdninger. Han/hun er dog også positiv over for den mere aktivistiske organisation Grøn Fremtid, som bl.a. mener, at der er for mange love og regler for landbruget, og at det er landmændene selv, der bedst ved, hvordan erhvervet skal styres, og hvad bæredygtig udvikling er.

Find Michael/Mariannes mærkesager her

DOWNLOAD velkomstmaterialer til spillerne:
Velkommen Michael  og Velkommen Marianne

Miljøaktivist Sofie/Simon Røllike

milj+©aktivister_kvinde_1

Sofie/Simon Røllike
Alder:   24 år
ErhvervMiljøaktivist og studerende

Baggrund:  Sofie/Simon studerer antropologi på universitetet og bor i et bofællesskab i København. Hun/han vil skrive speciale om, hvad det betyder for lokalsamfund og sociale strukturer på landet i Sydamerika, når landbruget omstiller til intensiv produktion af sukker, majs og sojabønner, for at vi i den rige del af verden kan få biobrændstof til vores biler og proteinfoder til vores husdyr.  Sofie/Simons far er den kendte biolog og miljødebattør Klaus Røllike. Moderen er museumsinspektør Annette Danefæ, der nyder anseelse for sin store indsats for at bevare gamle husdyrracer.  Sofie/Simon er vegetar og spiser kun økologiske grønsager, som hun/han dels køber i et fødevarefællesskab eller dyrker selv.

Organisationsforhold:  Sofie/Simon er med i ungdomsafdelingen af foreningen Miljøaktivist_mand_omvNationalselskabet til Naturens Bevarelse NNB, der arbejder for bedre miljø, mere natur og biodiversitet.  Kæresten Janus/Jasmin Kamp er imidlertid med i det internationale netværk Green Liberation Fighters, GLF, som kæmper for bedre dyrevelfærd, dyrerettigheder og global retfærdighed og er mod import af proteinafgrøder, biobrændstoffer og kød. GLF mener, den produktion ødelægger naturen, er misbrug af ressourcer og fører til udbytning af mennesker i den 3. verden. GLF går ikke af vejen for blokader og hærværk. Sofie/Simon støtter mange af deres ideer, men ikke deres metoder.

Find Sofie/Simons mærkesager her

DOWNLOAD velkomstmaterialer til spillerne:
Velkommen Sofie og Velkommen Simon

Direktør Asger/Anna Hartkorn

direkt+©r_mand_9

Asger/Anna Hartkorn
Alder 35 år
ErhvervDirektør, Dansk Agroteknologisk Forening

Baggrund: Asger/Anna Hartkorn er opvokset i Gentofte. Faderen er  direktør i et fremgangsrigt medicinalfirma. Moderen er uddannet lægesekretær, men driver nu et lille eksklusivt spa- og wellnesscenter.  Selv har Asger/Anna en ph.d.-grad i biologi fra Harvard Univerisity. Han/hun har arbejdet med bio- og genteknologisk forskning og udvikling i forskellige internationale firmaer og er nu direktør i brancheorganisationen Dansk Agroteknologisk Forening. Gift med Miranda/Mikkel Hartkorn, og har børnene Phillip, 6 og Anastazia, 4, der begge allerede er startet på Copenhagen International School i Hellerup.Direktør_kvinde_omv

Organisationsforhold: Brancheorganisationen Dansk Agroteknologisk Forening er en organisation for erhvervsvirksomheder, der arbejder målrettet på at bringe ny teknologi i spil til løsning af de mange påtrængende samfundsproblemer, vi står over for – herunder forurening, ressourceknaphed og global opvarmning. Medlemmerne er erhvervsvirksomheder. Nogle udvikler f.eks. bio-brændstoffer og grønne teknologier, men blandt medlemmerne er der også kemikalieindustrier, der har interesse i at sælge flere pesticider.

Find Asger/Annas mærkesager her

DOWNLOAD velkomstmaterialer til spillerne:
Velkommen Asger og Velkommen Anna

Borgmester Pernille/Peter Middelhede

Borgmester_kvinde

Pernille/Peter Middelhede
Alder:  38 år
Erhverv:  Borgmester i Gårdbo Kommune

Baggrund: Pernille/Peter Middelhede er vokset op i en større jysk provinsby, hvor faderen var højskolelærer og moderen var hjemmegående. Forældrene var politisk engagerede i Socialliberalt Centerparti, og Pernille/Peter har også været medlem siden ungdommen. Hun/han er folkeskolelærer, har siddet i kommunalbestyrelsen i en årrække og er borgmester i kommunen. Pernille/Peter er gift med konsulent Frederik/Fie Middelhede. De har datteren Asta, 13, som er en rigtig hestepige. For hendes skyld bor de på et nedlagt landbrug med plads til Astas og hendes venindes heste.  Borgmester_mand_omv

Organisationsforhold: Socialliberalt Centerparti ligger i midten af dansk politik. Partiets økonomiske politik er borgerlig uden at være ultra-liberal, mens social- og miljøpolitik er mere på linje med partierne til venstre i dansk politik, Arbejderpartiet og Socialistisk Fællesfront. I kommunalbestyrelsen lægger Pernille/Peter altid vægt på at finde kompromisser, som nyder den bredest mulige opbakning både til højre hos Konservativ Samling og De Liberale og til venstre hos Arbejderpartiet og Socialistisk Fællesfront.

Find Pernille/Peters mærkesager her

DOWNLOAD velkomstmaterialer til spillerne:
Velkommen Pernille og Velkommen Peter