Efterbearbejdning

Spillet Fremtidens Landbrug kan indgå på mange forskellige måder i undervisningen afhængigt uddannelsesinstitution, fag og niveau. Nå spillet er slut, er der dog visse oplagte muligheder for at arbejde videre med temaerne,  som vil kunne tilpasses den specifikke elevgruppe og faglige kontekst:

Forslag til videre arbejde med spillets temaer

Forslag 1: Tag udgangspunkt i de fire bæredygtige scenarier fra videns- og formidlingsprojektet Fremtidens Landbrug som præsenteres på www.fremtidenslandbrug.dk og lad eleverne relatere deres egne resultater til scenarierne. Grupperne skal tage stilling til, hvilket scenarie deres resultat ligner mest og hvorfor.

Forslag 2: Med afsæt i effektbarometeret diskuterer eleverne, hvor realistiske deres scenarier er.  Dette kan evt. lede videre i et fagligt forløb, hvor grupperne f.eks. sammenholder deres resultat med statistik og andet relevant materiale fra virkeligheden.

Forslag 3: Eleverne diskuterer, hvor realistisk processen har været. De nedskriver hver del af deres forhandlingsforløb og sammenligner med processen i de andre grupper.  De konkrete argumenter, der har formet processerne, fremlægges og relateres til det udleverede baggrundsmateriale. Klassen diskuterer, hvordan spillets karakterer relaterer til interessegrupper i den virkelige verden, og finder eksempler på diskussioner i medierne, som modsvarer dem, forhandlingsgrupperne har haft.