Sammenfatning: Fremtidens landbrug – væsentlige pointer

I dette skrift har vi sammenfattet en række af de vigtigste pointer og resultater fra scenariearbejdet i projektet Fremtidens landbrug. Skriftet indeholder en række af de væsentligste resultater fra Hovedrapporten.

Vores mål med projektet er at bidrage til en ny debat om fremtidens landbrug – om fødevareproduktionen, om natur og landskab, om miljø og klima, om offentlige goder, om jobs og økonomisk bæredygtige bedrifter. Debatten vil komme til at dreje sig om mange af problematikkerne, som nævnes i dette skrift.

Sammenfatningen kan med fordel læses i sammenhæng med beskrivelsen af de fire scenarier i særnummer af Global Økologi.

Læs sammenfatning Fremtidens landbrug