Landbrug i EU

EU_LANDBRUG
Landbrug i EU

Af: Leif Bach Jørgensen og Ulla Skovsbøl (red.)
December 2013, e-publikation 16 sider.
Udgivet med støtte fra Europanævnet og Veluxfonden.

Download publikationen

Den fælles landbrugspolitik har i mange år været EU’s smertensbarn – dyr og besværlig. Da udgifterne var højest, lagde den beslag på 70 pct. af EU’s budget.  Siden har man gennem en række reformer søgt at få udgifterne ned og produktionen tilpasset efterspørgslen. Samtidig er nye temaer og målsætninger rykket højt op på den politiske dagsorden – ikke mindst hensynet til miljø og natur. Landbrug i EU giver et overblik over EU’s landbrugspolitik, sætter de aktuelle reformer ind i en historisk sammenhæng og beskriver udfordringerne i at skabe et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Europa. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold. Læs mere her