Fremtidens bæredygtige landbrug

Maj 2015: Fremtidens bæredygtige landbrug
Artikel i Grøn Hverdag
Artiklen beretter fra den velbesøgte konference om fremtidens landbrug på Christiansborg. De 4 scenarier præsenteres sammen med budskabet om , at der ikke kun er én vej – fremtidens landbrug skal udvikles ad flere spor samtidig. Artiklen har desuden fokus på prisstrukturen for fødevarer og betydningen for omlægning til økologi, samt på konsekvenser i form af tab af arbejdspladser i erhvervet. Læs mere