Baggrundsnotater til Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark

I forbindelse med projektarbejdet omkring Fremtidens landbrug er der udarbejdet en stribe baggrundsnotater med uddybende materiale med mere specifikt indhold. Baggrundsnotaterne har meget varieret karakter og omfang – fra en udførlig dokumentation bag Multikriterieanalysen på 54 sider i notat 2 til små notater på ganske få sider, f.eks. med en begrebsafklaring om forecasting og backcasting i notat 1.
Notaterne kan downloades her:

  1. Notat om forecasting og backcasting til ”Fremtidens landbrug”. Kjeldsen, C. (2014). Aarhus Universitet.
  2. Detaljeret beskrivelse af multi-kriterie analyse (MCA) model anvendt i projekt “Fremtidens Landbrug”, IFRO Dokumentation, Olsen, S.B. et al. (2014). Københavns Universitet.
  3. MCA og implementering af virkemidler, Kristensen, I. (2014). Aarhus universitet.
  4. Strukturbeskrivelse af landbrugssektoren samt fremskrivning af produktivitetsudvikling og arealanvendelse. Dubgaard, A. et al. (2014). Københavns Universitet.
  5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug. Thorsen, T.S. et al. (2014). Det Økologiske Råd.
  6. Anvendelse og pleje af eksisterende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Jørgensen, L.B. (2014). Det Økologiske Råd.
  7. Dokumentation bag Økologisk kredsløbslandbrug som miljøpolitisk virkemiddel. Jørgensen, L.B. (2014). Det Økologiske Råd.
  8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Jørgensen, L.B. (2014). Det Økologiske Råd.
  9. Den danske naturfond – baggrund og anbefalinger. Thorsen, T.S. et al. (2014). Det Økologiske Råd.
  10. Klimaeffekt og potentiale for substitution af fossil energi. Ege, C. et al. (2015) Det Økologiske Råd.