Ambitiøst projekt om fremtidens landbrug

5. sept. 2012

 Det Økologiske Råd vil i samarbejde med landbrugsforskere skabe nye visioner og pejlemærker for fremtidens bæredygtige landbrug.

Af Gustav Bech

Samtidig med at landbrugets krise spidser til, kan Det Økologiske Råd i samarbejde med garvede landbrugsforskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet tage hul på et stort, ambitiøst forskningsprojekt, som kan være med til at tegne konturerne for fremtidens bæredygtige landbrug.

Målet er at løfte debatten, skabe nye visioner og afsætte pejlemærker for fremtidens landbrug. Først og fremmest for landbruget i Danmark, men også for landbruget i resten af de 27 EU-lande.

Analyser og scenarier – Vi ønsker at bidrage med analyser, scenarier og politikforslag, som kan inspirere og anvendes af borgere, fagfolk, NGO’er og politiske aktører, siger Bo Normander, der er formand for Det Økologiske Råd og leder af projektet.

Landbrugsprojektet, der har fået tilskud fra Velux-fondene, strækker sig over tre år fra 2012 til 2014. Ved hjælp af modelbaserede analyser vil Det Økologiske Råd i samarbejde med forskerne beskrive landbrugets udfordringer og samtidig pege på løsninger, der kan reducere belastningen af klima, natur og miljø.

Kunsten bliver at skrue løsningsmodeller sammen, der også tilgodeser behovet for stabil fødevareforsyning og produktion af vedvarende energi. Projektet har også som et delmål at bidrage til reformprocessen i EU af den fælles landbrugspolitik, som stadig sluger en stor del af EU-budgettet.

– Målet er ikke at pege fingre af landbruget. Landbruget skal bevares. Men vi er nødt til at analysere, hvordan vi kan udvikle et mere bæredygtigt og harmonisk landbrug, der både kan sikre rent drikkevand, give os alle en rigere og mere varieret natur og samtidig producere sunde fødevarer. På den måde kan vi være med til at hjælpe landbruget ud af den nuværende krise, understreger Bo Normander.

Efter hans mening er landbrugets krise ikke kun udløst af den globale økonomiske krise, men også af konflikten mellem økonomi og miljø. Landbruget producere mere intensivt og effektivt end nogensinde før, men natur og miljø har betalt en stor del af prisen.

Undervisning og offentlig debat Forskerne vil som del af projektet udarbejde forskellige scenarier for fremtidens landbrug i Danmark. Modellen for scenarierne skal baseres på en række variabler og parametre og vil kunne bruges interaktivt på nettet.

Med udgangspunkt i de forskellige scenarier vil projektet komme med indspil, som kan indgå i den offentlige debat om landbrugets fremtidige rolle og på den måde involvere både politikere, organisationer og resten af befolkningen.

Det Økologiske Råd håber også, at projektets resultater kan bruges af de politiske og administrative beslutningstagere, landmænd, forbrugere og andre interessenter.

Læs også: AU  bidrager til fremtidens bæredygtige landbrug