Konference om fremtidens landbrug i Aarhus

Onsdag den 3. februar 2016 blev der afholdt konference på Aarhus Universitet med deltagelse af miljøorganisationer, landmænd, forskere og politikere, der diskuterede fremtidens landbrug.
Konferencen havde fokus på landbrug og miljø, og der var besøg af deltagere, der ofte har modstridende interesser. Landmænd, miljøorganisationer, forskere og politikere kom for at debattere fremtidens landbrug.
Miljøorganisationen Det Økologiske Råd var sammen med Aarhus Universitet og Københavns Universitet arrangører af konferencen: ’Fremtidens landbrug – i lyset af Landbrugspakken’.
For at sætte gang i debatten havde Det Økologiske Råd opstillet fire scenarier for fremtidens bæredygtige landbrug. Det er resultatet af et projekt, der har kørt over tre år i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og Århus Universitet og med støtte fra Velux-fonden. På konferencen præsenterede miljøorganisationen resultaterne fra projektet. Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og miljøordfører fra Socialdemokratiet, Maja Panduro, gav ligeledes deres bud på visioner for landbruget.
Konferencen satte også fokus på de gode initiativer, som f.eks. udbygningen af biogasanlæg, udviklingen af teknologier til udvinding af protein fra græs og COOP’s initiativer inden for salg af lokale højværdiprodukter.

Program

Deltagerliste

Oplæg på konferencen:
Martin Merrild – Visioner for fremtidens landbrug
Leif Bach Jørgensen, Tommy Dalgaard og Alex Dubgaard – Fremtidens landbrug – i lyset af landbrugspakken
Tommy Dalgaard og Uffe Jørgensen – Græs til protein og energi
Brian Kronvang – Fra vandmiljøplaner og NLK anbefaling om målrettet regulering til landbrugspakken
Stiig Markager – Havmiljø, landbrug og målrettet regulering
Flemming Gertz – Fører 16 punktsplanen os i den rigtige retning?
Bruno Sander Nielsen – Udbygning med biogas

Omtale i forbindelse med konferencen ‘Fremtidens landbrug – i lyset af landbrugspakken’
I skyggen af landbrugspakken og Landbrugspakken bliver for dyr>>
Skal Danmark brødføde resten af verden?>>
Industrisvin kan godt være bæredygtige>>
Svar til Politiken>>

Billeder fra konferencen:

Landbrugskonference 4

Landbrugskonference 2