Om projektet

Forskere og eksperter fra Det Økologiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet samarbejder i projektet Fremtidens Landbrug om at opstille milljømæssigt bæredygtige scenarier for fremtidens danske landbrug.

Formålet med Fremtidens Landbrug er at bidrage med nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2050. I projektet bliver der udarbejdet en række konkrete forslag til, hvordan landbruget kan udvikle sig miljømæssigt bæredygtigt, så produktionens negative effekter på klima, natur og miljø bliver minimeret samtidig med, at behovet for produktivitet og rentabilitet bliver tilgodeset.

Målet er at inspirere landmænd, forskere, studerende, organisationer og beslutningstagere til at tage aktivt del i debatten om landbrugets rolle i fremtiden.

For at kvalificere debatten udvikler Fremtidens Landbrug fire fremtidsscenarier optimeret i forhold til forskellige målsætninger. Scenarierne skal fungere som debat oplæg og skal hver især skal vise en bæredygtig fremtid for landbruget, men med forskellige indfaldsvinkler. Scenarierne bliver præsenteret i populær version i små animationsfilm og i en videnskabeligt funderet udgave i bogform.

Forskerne og fagmedarbejderne i projektet producerer desuden analyser, beslutningsforslag og videnskabelige artikler til anerkendte fagtidsskrifter, og i løbet af 2014 og 2015 vil der blive afholdt en række debatarrangementer om landbrugets udviklingsmuligheder.

I forbindelse med projektet bliver der desuden fremstillet et interaktivt undervisningsmateriale. Det er et kombineret rolle- og computerspil, som kan indgå i undervisningen på de gymnasiale uddannelser og landbrugsskolerne.

Projektet løber over tre år fra august 2012 til august 2015 og er støttet af Velux Fonden.